Alumni

 • Juraj Galeta, Ph.D. (Slovensko) – vědecký asistent (2017–2020)
 • Agustina La Venia, Ph.D. (Argentina) – postdoktorandka (2019–2020)
 • Sebastian Josef Siegl, Ph.D. (Německo) – student (2014), doktorand (2015–2020)
 • Ing. Anna Beránková (ČR) – studentka (2016–2020)
 • Eva Zborníková, Ph.D. (ČR) – laborantka (2015–2019)
 • Miloslav Polášek, Ph.D. (ČR) – vědecký pracovník (2016–2018), nyní působí jako vedoucí skupiny na ÚOCHB 
 • Tomáš David, Ph.D. (ČR) – postdoktorand (2017–2018)
 • Arcadio Vazquez Alvarez, Ph.D. (Španělsko) – postdoktorand (2014-2016), vědecký pracovník (2016–2017)
 • Mgr. Martina Šotolová (ČR) – laborantka (2017)

 • Gwénola Maillard (Francie) – stáž v programu Erasmus (2017)
 • Francesca Mancuso (Itálie) – vědecká stáž (2018–2019)
 • Anna Eszter Fodor (Maďarsko) – IOCB Summer Student Program (2018)
 • Miguel Del-Río Villanueva (Šanělsko) – IOCB Summer Student Program (2018)
 • Jan Obořil (ČR) – vědecká stáž (2019)